Ogólnopolska Olimpiada wiedzy o rynku pracy Drukuj
Wpisany przez Dorota Gurtowska   
czwartek, 13 września 2018 00:00
09.2018r. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu- Dobrzyniu wzięli udział w I etapie  VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Celem Olimpiady jest  innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach,  rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy, 4) popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik. I etap Olimpiady polegał na wypełnieniu testu on-line, składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Do drugiego etapu Olimpiady zakwalifikowały się dwie uczennice klasy II Technikum Organizacji Reklamy- Dorota Trawińska oraz Dominika Igielska- którym serdecznie gratulujemy. Kolejny etap Olimpiady (etap okręgowy) odbędzie się w dn. 02 października 2018r.