WWW.ZS-2.PL oficjalna strona ZESPO艁U SZK脫艁 NR 2 w Golubiu-Dobrzyniu -> Technikum Informatyczne - Technikum Organizacji Reklamy - Technikum Rolnicze - Technikum Ekonomiczne - Technikum Architektury Krajobrazu - Zasadnicza Szko艂a Zawodowa - Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych - Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne - WWW.CKZU.EU
Strona g艂贸wna >> Regulamin
REGULAMIN SAMORZADU SZKOLNEGO Drukuj Email
REGULAMIN SAMORZADU SZKOLNEGO

POSTANOWIENIA OG脫LNE

1
Samorz膮d uczniowski jest reprezentantem og贸艂u uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

2
Samorz膮d Uczniowski, dzia艂aj膮cy w Zespole Szk贸艂 nr 2 w Golubiu-Dopbrzyniu dzia艂a na podstawie Ustawy o Systemie O艣wiaty, Statutu Szko艂y oraz niniejszego regulaminu.

3
Samorz膮d Uczniowski tworz膮 wszyscy uczniowie szko艂y.

CELE DZIA艁ALNO艢CI SAMORZ膭DU UCZNIOWSKIEGO

4
Do cel贸w g艂贸wnych samorz膮du Szkolnego nale偶膮:
-promowanie i rozwijanie w艣r贸d uczni贸w samorz膮du na rzecz podejmowania wsp贸lnych decyzji w sprawach szko艂y,
-przedstawienia Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wniosk贸w, opinii i potrzeb uczni贸w we wszystkich sprawach szko艂y,
-zswi臋kszenie aktywno艣ci uczniowskiej, rozwijanie zainteresowa艅 uczni贸w i realizacja w艂asnych pomys艂贸w dla wsp贸lnego dobra,
-promowanie wiedzy na temat praw uczni贸w i czuwanie nad ich przestrzeganiem ,
-organizacja i zach臋canie wszystkich uczni贸w do dzia艂alno艣ci kulturalnej, o艣wiatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.

ORGANIZACJA SAMORZ膭DU UCZNIOWSKIEGO

5
Organami Samorz膮du Uczniowskiego w ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu s膮:

-Rada Samorz膮du Uczniowskiego,
-Zarz膮d Samorz膮du Uczniowskiego.

6
W sk艂ad Rady Samorz膮du Uczniowskiego wchodz膮 przewodnicz膮cy samorz膮d贸w klasowych, a w przypadku ich nieobecno艣ci zast臋puj膮 ich w pierwszej kolejno艣ci zast臋pcy, a nast臋pnie skarbnicy.

7
W sk艂ad Zarz膮du Samorz膮du Uczniowskiego wchodz膮:
-przewodnicz膮cy,
-zast臋pca przewodnicz膮cego,
-skarbnik.

8
Cz艂onkowie Zarz膮du Samorz膮du Szkolnego wybierani s膮 przez Rad臋 Samorz膮du spo艣r贸d wszystkich cz艂onk贸w.

9
Pozostali cz艂onkowie Rady Samorz膮du Szkolnego dzia艂aj膮 w swkcjach:
-rozrywkowej,
-porz膮dkowo-gospodarczej,
sportowej,
-nauki i kultury.

10
Przedstawiciele Samorz膮d贸w Klasowych:
-identyfikuj膮 potrzeby uczni贸w,
-inspiruj膮 swoich koleg贸w i kole偶anki z klasy do dzia艂alno艣ci kulturalnej, naukowej, sportowej i rozrywkowej w szkle,
-informuj膮 uczni贸w o dzia艂alno艣ci Zarz膮du Samorz膮du Uczniowskiego.

11
Do obowi膮zk贸w przedstawicieli Samorz膮d贸w Klasowych nale偶y:
-uczestnictwo w pracach Rady Samorz膮d贸w Klasowych i realizacje cel贸w Samorz膮du Szkolnego,
-w艂膮czenie uczni贸w w og贸lnoszkolne dzia艂ania Zarz膮du Samorz膮du Uczniowskiego,
-troska o wysoki poziom organizacyjny i dobr膮 atmosfer臋 podczas pracy

12
Do kompetencji Zarz膮du Samorz膮du Szkolnego nale偶y:
-koordynowanie, inicjowanie i organizacja dzia艂a艅 uczniowskich,
-opracowywanie rocznego planu dzia艂a艅 Samorz膮du Szkolnego,
-identyfikacja potrzeb uczni贸w i odpowiadanie na te potrzeby,
-sprawuje opiek臋 nad Kronik膮 Szko艂y, wskazuj膮c osob臋 spo艣r贸d uczni贸w, kt贸ra b臋dzie sporz膮dza膰 wpisy do Kroniki- zdaj膮c relacj臋 ze szkolnych wydarze艅.

13

PRZYZNAWANIE STATUETEK "PRIMUS" DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA Z DANEGO TYPU SZKO艁Y

1. Powo艂ana zostanie Kapitu艂a w sk艂adzie:
-Dyrektor Szko艂y,
-Pedagog Szkolny,
-opiekunowie Samorz膮du Szkolnego,
-przewodnicz膮cy Samorz膮du Szkolnego.

2.Nagrod臋 przyznaje si臋 na koniec roku szkolnego.

3.Kandydat贸w do nagrody typuje ka偶dy wychowawca klasy w porozumieniu z uczniami z klasy ( termin zg艂aszania kandydat贸w do nagrody mija na dzie艅 przed klasyfikacyjn膮 Rad膮 Pedagogiczn膮).

4. Spo艣r贸d wszystkich kandydat贸w- uhonorowany nagrod膮 zostanie ucze艅, kt贸ry zdaniem Kapitu艂y spe艂nia nast臋puj膮ce warunki:
a) osi膮gn膮艂 bardzo dobre wyniki w nauce (艣rednia ocen minimum 4,75),
b) mo偶e poszczyci膰 si臋 frekwencj膮 powy偶ej 90%
c) ma wzorowe zachowanie,
d) reprezentowa艂 szko艂臋 w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na r贸偶nych szczeblach,
e) pracowa艂 spo艂ecznie na rzecz klasy i szko艂y, tj. bra艂 udzia艂 w przygotowywaniu imprez klasowych oraz szkolnych,
f) osoba cechuj膮ca si臋 wysok膮 kultur膮 osobist膮.

Je艣li nie b臋dzie ucznia, kt贸ty nie spe艂ni powy偶szych warunk贸w to Kapitu艂a mo偶e obni偶y膰 wymagania dotycz膮ce przyznawania nagrody.

OPIEKUNOWIE SAMORZ膭DU SZKOLNEGO

14
Opiekun/opiekunowie Samorz膮du Szkolnego zostaj膮 raz w roku szkolnym wyznaczeni przez Dyrektora Szko艂y spo艣r贸d nauczycieli zatrudnionych w ZS nr 2.

15
Opiekun/opiekunowie Samorz膮du Szkolnego wspomagaj膮 jego dzia艂alno艣膰 poprzez:
-wsparcie Samorz膮du Uczniowskiego w sprawach merytorycznych oraz organizacyjnych,
-inspirowanie uczni贸w do dzia艂ania,
-po艣redniczenie w relacjach Samorz膮du Szkolnego z Dyrekcj膮 oraz Rad膮 Pedagogiczn膮.

16
 

Polityka prywatnoṡci i pliki cookies

>>> TURNIEJ WARCABOWY >>> PYTANIE MIESI膭CA >>> 艢wi膮teczne 偶yczenia ze S艂owacji